Dự án công tác nhà nước

Dự án công tác nhà nước

SỬA CHỮA LỚN CA NÔ CV07 (SG-7971) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỬA CHỮA LỚN CA NÔ CV07 (SG-7971) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo : 23:22 - 21/05/2024 49

SỬA CHỮA LỚN CANO CV05 (SG-0525) Ở TỈNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỬA CHỮA LỚN CANO CV05 (SG-0525) Ở TỈNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo : 13:26 - 16/05/2024 54

SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG TÀU TUẦN TRA 630CV BKS CA50-51-013 Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG TÀU TUẦN TRA 630CV BKS CA50-51-013 Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo : 10:59 - 15/05/2023 217

SỬA CHỮA LỚN CANO CV03 (SG-5441) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỬA CHỮA LỚN CANO CV03 (SG-5441) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo : 14:40 - 20/04/2023 202

SỬA CHỮA LỚN CA NÔ CV01 (SG-3401) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỬA CHỮA LỚN CA NÔ CV01 (SG-3401) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo : 10:14 - 07/04/2023 212

SỬA CHỮA LỚN CA NÔ CV07 (SG-7971) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỬA CHỮA LỚN CA NÔ CV07 (SG-7971) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo : 09:55 - 23/03/2023 226

SỬA CHỮA CANO CA50-0131 VÀ CA50-0125 Ở TỈNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỬA CHỮA CANO CA50-0131 VÀ CA50-0125 Ở TỈNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo : 12:06 - 06/08/2022 302

SỬA CHỮA CANO CA50-53-110 Ở TỈNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỬA CHỮA CANO CA50-53-110 Ở TỈNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo : 13:59 - 05/08/2022 301

SỮA CHỮA CANO CA50-0132 Ở TỈNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỮA CHỮA CANO CA50-0132 Ở TỈNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo : 09:48 - 05/08/2022 292

Sửa chữa Cano CA50-53-110 Ở Tỉnh Thành Phố Hồ Chí Minh Ngày 08/03/2022

Sửa chữa Cano CA50-53-110 Ở Tỉnh Thành Phố Hồ Chí Minh Ngày 08/03/2022

Ngày tạo : 11:03 - 28/05/2022 330

Sửa chữa, bảo dưỡng cano CA72-0136, CA72-6868 và CA72-0007 Ở Tỉnh Bà Rịa Vũng...

Sửa chữa, bảo dưỡng cano CA72-0136, CA72-6868 và CA72-0007 Ở Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày tạo : 10:24 - 19/05/2022 336

Sửa chữa cano CA50-0121 và CA50-0134 Ở Tỉnh Thành Phố Hồ Chí Minh

Sửa chữa cano CA50-0121 và CA50-0134 Ở Tỉnh Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 14:28 - 18/05/2022 325