Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG SỮA CHỬA PHẦN VỎ, THIẾT BỊ CỨU...

CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG SỮA CHỬA PHẦN VỎ, THIẾT BỊ CỨU SINH, ĐIỀU HÒA TÀU BV 2357 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Ngày tạo : 15:44 - 01/06/2023 112

SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG TÀU TUẦN TRA 630CV BKS CA50-51-013 Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG TÀU TUẦN TRA 630CV BKS CA50-51-013 Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo : 10:59 - 15/05/2023 147

ĐÓNG MỚI CANO TỈNH QUÃNG NGÃI

ĐÓNG MỚI CANO TỈNH QUÃNG NGÃI

Ngày tạo : 09:49 - 13/05/2023 130

SỬA CHỮA LỚN CANO CV03 (SG-5441) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỬA CHỮA LỚN CANO CV03 (SG-5441) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo : 14:40 - 20/04/2023 134

SỬA CHỮA LỚN CA NÔ CV01 (SG-3401) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỬA CHỮA LỚN CA NÔ CV01 (SG-3401) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo : 10:14 - 07/04/2023 136

SỬA CHỮA LỚN CA NÔ CV07 (SG-7971) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỬA CHỮA LỚN CA NÔ CV07 (SG-7971) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo : 09:55 - 23/03/2023 146

ĐÓNG MỚI XUỒNG HỞI Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐÓNG MỚI XUỒNG HỞI Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày tạo : 10:06 - 07/03/2023 163

SỬA CHỮA CANO CA50-0131 VÀ CA50-0125 Ở TỈNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỬA CHỮA CANO CA50-0131 VÀ CA50-0125 Ở TỈNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo : 12:06 - 06/08/2022 239

SỬA CHỮA CANO CA50-53-110 Ở TỈNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỬA CHỮA CANO CA50-53-110 Ở TỈNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo : 13:59 - 05/08/2022 226

SỮA CHỮA CANO CA50-0132 Ở TỈNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỮA CHỮA CANO CA50-0132 Ở TỈNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo : 09:48 - 05/08/2022 222

Sửa chữa Cano CA50-53-110 Ở Tỉnh Thành Phố Hồ Chí Minh Ngày 08/03/2022

Sửa chữa Cano CA50-53-110 Ở Tỉnh Thành Phố Hồ Chí Minh Ngày 08/03/2022

Ngày tạo : 11:03 - 28/05/2022 259

SỬA CHỮA DU THUYỀN CARVER SG.7994 Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỬA CHỮA DU THUYỀN CARVER SG.7994 Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo : 11:07 - 20/05/2022 283