Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

ĐÓNG MỚI XUỒNG HƠI Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐÓNG MỚI XUỒNG HƠI Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày tạo : 20:14 - 23/05/2024 41

SỬA CHỮA LỚN CA NÔ CV07 (SG-7971) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỬA CHỮA LỚN CA NÔ CV07 (SG-7971) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo : 23:22 - 21/05/2024 49

ĐÓNG MỚI XUỒNG CAO TỐC Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ĐÓNG MỚI XUỒNG CAO TỐC Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ngày tạo : 22:31 - 19/05/2024 37

ĐÓNG MỚI CANO 8 CHỖ NGỒI Ở TỈNH BÌNH PHƯỚC

ĐÓNG MỚI CANO 8 CHỖ NGỒI Ở TỈNH BÌNH PHƯỚC

Ngày tạo : 22:16 - 17/05/2024 55

SỬA CHỮA LỚN CANO CV05 (SG-0525) Ở TỈNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỬA CHỮA LỚN CANO CV05 (SG-0525) Ở TỈNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo : 13:26 - 16/05/2024 54

CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG SỮA CHỬA PHẦN VỎ, THIẾT BỊ CỨU...

CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG SỮA CHỬA PHẦN VỎ, THIẾT BỊ CỨU SINH, ĐIỀU HÒA TÀU BV 2357 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Ngày tạo : 15:44 - 01/06/2023 182

SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG TÀU TUẦN TRA 630CV BKS CA50-51-013 Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG TÀU TUẦN TRA 630CV BKS CA50-51-013 Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo : 10:59 - 15/05/2023 217

ĐÓNG MỚI CANO TỈNH QUÃNG NGÃI

ĐÓNG MỚI CANO TỈNH QUÃNG NGÃI

Ngày tạo : 09:49 - 13/05/2023 199

SỬA CHỮA LỚN CANO CV03 (SG-5441) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỬA CHỮA LỚN CANO CV03 (SG-5441) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo : 14:40 - 20/04/2023 202

SỬA CHỮA LỚN CA NÔ CV01 (SG-3401) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỬA CHỮA LỚN CA NÔ CV01 (SG-3401) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo : 10:14 - 07/04/2023 212

SỬA CHỮA LỚN CA NÔ CV07 (SG-7971) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỬA CHỮA LỚN CA NÔ CV07 (SG-7971) Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày tạo : 09:55 - 23/03/2023 226

ĐÓNG MỚI XUỒNG HỞI Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐÓNG MỚI XUỒNG HỞI Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày tạo : 10:06 - 07/03/2023 241